Banner podcast Good Morning Pilgrim!

Trefaldighetskällan på Frösön
Källan finns vid Frösödal och nyttjades enligt sägen under medeltiden då pilgrimer rastade på platsen.
Enligt gammal folktradtion har Heliga Trefaldighets söndag haft en särskild betydelse genom de besök vid källor, som man då gjorde. Traditionen är mycket gammal. Vattnet var livgivande, renande och vederkvickande. Ett restaureringsarbete av källan påbörjas inom kort.

Källa: Skogs och naturpärlor runt Östersund – Östersunds kommun (SKOGS -OCH NATURPÄRLOR – Östersunds kommun (yumpu.com)