Banner podcast Good Morning Pilgrim!

Öneberget och Mjällestigen

Från Önebergets topp har du en fantastisk utsikt och samtidigt en upplevelse av historiens vingslag. På bergets topp intill den gamla fornborgsruinen ligger platsen för forna tiders avrättningar. Här fanns enligt sägnen en galge där dömda avrättades genom hängning. Mjällestigen, är ca 2,5 km lång och ganska brant ner mot Frösö strand. Buss nr 1 och 3.

Källa: Skogs och naturpärlor runt Östersund – Östersunds kommun (SKOGS -OCH NATURPÄRLOR – Östersunds kommun (yumpu.com)