Projektledare - Joanna Daxell-Vivien

Hej!

Jag är född i Linköping under 60-talets mitt och har sedan dess bott på olika håll i vårt avlånga Sverige. Min barndom tog en spännande vändning när jag som åttaåring flyttade till Kittelfjäll i Västerbottens storslagna fjällvärld, där min familj drev Hotell Kittelfjäll. Vår äventyrliga anda ledde oss sedan via Helsingborg och Uppsala till Åre, där vi drev Jämtgården i Björnänge och senare Hotell Björnen i Åre Björnen, efter den tragiska brand som drabbade Jämtgården i och med ett inbrott.

Efter några år i Åre, tog jag och min då treårige son steget ut i världen. Vi började i Frankrike, på den franska rivieran, där jag arbetade som fotograf. Senare, under 90-talet, följde studier i USA och Kanada, där jag förutom mina studier engagerade mig i besöksnäringen och lärde känna den amerikanska gästfriheten på djupet.

Efter 15 år i Nordamerika återvände jag till Europa och fann mig åter i besöksnäringens, denna gång i Skottland. Drömmen om ett eget hotell förde mig och min familj till en idyllisk dal i Wales, vid kanten av Snowdonia National Park. Där drev vi ett Country Inn med fokus på vandring och gastronomi, kompletterat med egen chokladpralintillverkning, främst under lågsäsongen.

Tillbaka i Sverige, efter åren i Wales, etablerade jag mig i småländska Halland där jag skapade ett unikt engelskt B&B, café, gårdsbutik och galleri. Jag stötte på de vanliga utmaningarna med landsbygdsföretagande, från personalrekrytering till logistik med leverantörer, vilket ledde mig till kreativa lösningar och nya äventyr.

Pandemin satte ett tillfälligt stopp för verksamheten, men öppnade dörren för nya initiativ som en online-marknadsplats för hantverkare, och idén till slowtravel.se tog form.

Min resa genom livet och karriären är en berättelse om äventyr, omställning och innovation inom besöksnäringen, med ett brinnande intresse för hållbar utveckling och community-byggande.

Under pandemin breddade jag mina kunskaper rejält. Först en kurs i Sustainability Management, vilket ledde till ett professionellt GSTC-certifikat. Den följdes av studier i Affärsutveckling på Hyper Island och en ett år lång kurs: ”Entreprenör ekoturism”. Just nu utökar jag mina kunskaper ytterligare genom kurser i kommunikationsjuridik, som ger mig en djupare förståelse för lagar och regler som rör digital marknadsföring och avtal. Dessutom fördjupar jag mig i att utveckla hållbarhetsplaner för destinationer och tar en kurs i cirkulär affärsutveckling. Dessa kunskaper kommer att vara ovärderliga i vårt kommande arbete med slowtravel.se och vårt projekt Pilgrimsbyn i Borgsjö.