Användarvillkor för slowtravel.se

In English

In German

Dessa villkor är ett juridiskt avtal mellan slowtravel.se och användare av slowtravel.se’s tjänster. Oavsett om du är en företagsmedlem eller en privat medlem förbinder du dig att följa villkoren i detta avtal. Om du önskar använda slowtravel.se’s plattformar eller tjänster måste du läsa, följa och samtycka till villkoren i detta avtal. Om du invänder mot någonting i detta avtal, använd inte webbsidan eller någon tjänst.

 1. Accepterande av villkoren

Detta avtal är juridiskt bindande villkor för användande av slowtravel.se’s tjänster och plattformar. Avtalet inkluderar även olika policys och villkor som är inkorporerade häri. Detta avtal kan bli modifierat av oss emellanåt och sådana ändringar börjar gälla när de tillhandahålls skriftligt eller vid uppläggning på plattformarna. Vissa områden av plattformarna kan ha olika förbehåll eller villkor specificerade, som kan kräva att du accepterar ytterligare förbehåll och villkor. Det senare villkoren har då företräde avseende den specifika delen av plattformen, men detta avtal ska fortfarande vara kontrollerande.

 1. Hur tjänsten fungerar

slowtravel.se’s erbjuder en plattform för marknadsföring av besöksnäringsföretag. slowtravel.se gör inte någon form av bakgrundskontroll av medlemsföretagen annat än vad gäller den information de har lämnat till slowtravel.se. Det är kundens eget ansvar att använda sitt eget omdöme och krav när det gäller att använda medlemsföretagen. Kunden förstår och förbinder sig att det är dennes eget ansvar att genomföra bakgrundskontroller och referenskontroller gällande slowtravel.se’s medlemsföretag.

slowtravel.se antar inget ansvar för att utvärdera eller verifiera exakthet eller autenticitet av information som tillhandahålls av medlemsföretagen eller privata medlemmar. slowtravel.se antar inget ansvar för att tillämpliga lagar, regler och regleringar följs av användare.

 1. Medlemsföretag

Det är parternas avsikt att medlemsföretagen ska vara oberoende och inte anställda av slowtravel.se. Varken detta avtal eller plattformarnas användarvillkor skapar något partnerskap, anställningsförhållande eller liknande med medlemsföretagen. Medlemsföretagen får lägga ut webbsidor eller emailadresser för att få kunder att köpa direkt från medlemsföretagen. slowtravel.se har rätt att redigera annonser och ta bort otillåtna uppgifter.

 1. Utlägg och kostnader

Medlemsföretagen är ensamma ansvarig för alla kostnader och utlägg relaterat till tjänsterna som tillhandahålls inom ramen för detta avtal. slowtravel.se kommer inte att vara ansvarig, eller skyldig att ersätta, några kostnader över huvud taget relaterat till medlemsföretagens tjänster.

 1. Skatter och avgifter

Medlemsföretagen är ansvarig för alla inkomst-, löneskatter och avgifter mm. slowtravel.se kommer inte att vara ansvarig för att betala några skatter eller avgifter av den typen.

 1. Sekretess

Medlemsföretagen erkänner att man kommer att ha tillgång till information relaterat till köpare, adress, kontaktinformation och annan personlig information. Medlemsföretagen är under och efter detta avtals giltighet skyldig att inte avslöja sådan information till någon person, företag eller organisation, eller att använda det på något annat sätt än för att utföra de efterfrågade tjänsterna enligt detta avtal.  Medlemsföretagens förbinder sig att följa dataskyddsförordningen (GDPR).

 1. Ansvarsfrihet och skador

Medlemsföretagen och privata medlemmar, eller via tredje person, förbinder sig att aldrig rikta något anspråk på slowtravel.se, slowtravel.se’s partners, föreningsstyrelse eller anställda för några skador, förluster, kostnader, ansvar (inklusive juridiska kostnader och avgifter), varken av direkt eller indirekt resulteras av, är relaterade till, eller uppstår i samband med arbete som medlemsföretagen utför relaterat till detta avtal.

slowtravel.se frånsäger sig allt ansvar, oavsett karaktär av handling, för medlems-företagens och privata medlemmars handlingar eller försummelse (inklusive ej auktoriserade användare).

Företagsmedlemmar och privata medlemmar förstår att slowtravel.se erbjuder en plattform för de som vill köpa från företagsmedlemmarna. Följaktligen, slowtravel.se gör ingen framställning för medlemsföretagen eller privata medlemmar rörande lämplighet, karaktär eller bakgrund om någon av slowtravel.se’s användare, slowtravel.se gör inte heller någon form av bakgrundskontroll av användare.

slowtravel.se antar inget ansvar för att utvärdera eller verifiera exakthet, lämplighet eller autenticitet av information som tillhandahålls av företagsmedlemmar eller privata medlemmar. slowtravel.se antar inget ansvar för att tillämpliga lagar, regler och regleringar efterlevs av företagsmedlemmar och privata medlemmar.

 1. Information och innehåll på hemsida

Användare behåller rätten till all text, bilder och annat innehåll som skapas eller tillhandahålls för slowtravel.se’s tjänster och webbplats. Användare av slowtravel.se’s plattformar eller tjänster godkänner att allt innehåll som lämnas över till slowtravel.se eller läggs upp på slowtravel.se’s plattformar kan distribueras av slowtravel.se på sina plattformar. Sådant innehåll inkluderar, men begränsas inte till, artiklar, kommentarer, video, bilder och profilbeskrivningar. Användare godkänner också att slowtravel.se kan göra ändringar i informationen som är nödvändiga för slowtravel.se’s tjänster. slowtravel.se har rätten att ta bort vilket material som helst när det anses nödvändigt.

Åsikter, rekommendationer och recensioner eller annan information som tillhandahålls via webbsidan eller tjänsterna men inte direkt av slowtravel.se, är från dess respektive författare och ska nödvändigtvis inte litas på. Sådana författare är ensamma ansvariga för sådant innehåll. slowtravel.se tar inget ansvar för detta innehåll men förbehåller sig rätten att ta bort kränkande eller otillåten text.

 1. Information och innehåll som tillhandahålls av dig eller läggs upp av dig på plattformarna

Du är ensam ansvarig för det innehåll som du tillhandahåller eller lägger upp på plattformarna. Du får inte tillhandahålla, distribuera, visa för andra användare eller lägga upp på webbsidan någon information eller material som är nedsättande, otillförlitlig, falsk, oförskämd, obscen, kränkande, hotande, trakasserande eller olagligt, eller som bryter mot någon annan parts rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Genom att tillhandahålla eller lägga upp information eller material på plattformarna godkänner du automatiskt att du representerar och godkänner att du har rätt att bevilja och beviljar till slowtravel.se att på sina plattformar använda, kopiera, visa, reproducera och distribuera sådan information och innehåll, och inkorporera i annat material sådan information och innehåll. Vidare godkänner du att offentlig visning och användning av din information och innehåll av slowtravel.se inte bryter mot någon tredje parts rättigheter. Informationen och materialet kommer endast användas för att marknadsföra respektive företagsmedlem.

 1. Ändring av tjänst

slowtravel.se förbehåller sig rätten att vid vilken tidpunkt som helst modifiera (temporärt eller permanent) tjänsten (eller någon del av den) med eller utan varsel. Du samtycker att slowtravel.se inte ska vara ansvariga till dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning, eller avbrytande av tjänsten.

 1. Kommunikation

När du blir en användare av plattformarna eller tjänsten samtycker du till att mottaga email meddelanden från slowtravel.se. Dessa email kan vara transaktions- eller relationsinformation relaterat till tjänsten.

 1. Löptid

Detta avtal och parternas ansvar gäller till någon av parterna avslutar avtalet i enlighet med detta avtal.

 1. Avsluta avtal

Endera part kan avsluta detta avtal i samband med att medlem inte längre betalar sin medlemsavgift, av vilken anledning som helst.

 1. Konflikter mellan säljare och kund

Företagsmedlemmarna är ensamma ansvariga för interaktionen med privata medlemmar. slowtravel.se förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att monitorerna dispyter mellan företagsmedlemmar och privata medlemmar.

 1. Personuppgifter

slowtravel.se följer alla de lagar och regler, inklusive dataskyddsförordningen, som finns för att skydda privatpersoners integritet. Användare godkänner genom att acceptera detta avtal att slowtravel.se registrerar personuppgifter om användaren och bekräftar att slowtravel.se i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen har upplyst användaren om slowtravel.se’s behandling av användares personuppgifter.

För mer information kontakta styrelsen:
info@slowtravel.se

Postadress: Yaberg Affären, 31491 Hyltebruk
Telefon: 0724413993

Ideell förening, org. nr. 802535-0870