Banner podcast Good Morning Pilgrim!

Brunflo kyrka invigdes den 1 november 1775. Den byggdes på samma plats där det redan på 1100-talet fanns en korsformad kyrka tillägnad Sankt Olof.

Altaruppsatsen är i gustaviansk stil och tillverkades av Johan Edler från Lockne. Altarmålningen är gjord av den jämtländska konstnären Pehr Sundin från Sunne och donerades av prästen Zetterberg år 1800.

Predikstolen, som föreställer Jesus och de sovande lärjungarna i Getsemane, tillverkades av Johan Edler 1786.

 Foto: Hans-Åke Grinde

Rokokostilen är tydlig i båda entrédörrarna med snidade vinrankor och ängelhuvuden.

Bland den medeltida inredningen är den anmärkningsvärda dopfunten i sandsten särskilt intressant. Den är ett verk av den gotländska mästaren Sighraf, verksam 1170-1215.

Bredvid kyrkan ligger Brunflo slott, ett 30 meter högt landmärke som fungerar som symbol för hela Brunflo-distriktet. Det är en imponerande struktur som byggdes av kalksten i slutet av 1170-talet, mäter 9 x 9 meter och rymmer nu kyrkoklockorna, varav den äldsta gjöts i Stockholm 1665. Tornets träöverbyggnad fick sin kupol under åren 1895-1897. Skiffertaket renoverades 2002 och förväntas hålla i ytterligare 100 år.

Slottet fungerade som ett lager för förvaring av insamlade naturprover och skattepengar som tillhörde ärkebiskopen. Den hade också en defensiv funktion i tider av oroligheter. I dag fungerar den som klocktorn. Slottets bas mäter 9 x 9 meter och dess väggar är 16,5 meter höga. Tornspiren av trä byggdes senare och är 11 meter hög. I öster finns en gammal fönsteröppning till bottenvåningen och i ett av hörnen finns en smal medeltida trappa.

Vid Sunne kyrka i Härnösands stift finns rester av en liknande borg, men den är delvis förstörd.

Slott är mycket sällsynta i norra Sverige. De två som finns här i Jämtland visar att området var av stor betydelse under medeltiden.

I kyrkans kör har det sedan 2015 funnits ett "barnaltarskåp". Det finns alla möjliga möjligheter att leka kyrka på olika sätt. Prästkläder, bröllopskläder, dopfunten, kista, nattvardskalk etc., allt i storlekar som passar mindre barn. Allt är välkommet att provas, och vi förväntar oss att den som använder det återställer det i ursprungligt skick.

Foto: Hans-Åke Grinde

Källa: https://www.svenskakyrkan.se/sydostra-jamtlands-pastorat/brunflo-kyrka