Banner podcast Good Morning Pilgrim!

På platsen för den nuvarande kyrkan fanns tidigare en stenkyrka som troligen byggdes på 1300-talet. Den revs 1766 när den nya kyrkan byggdes. Materialet från den gamla kyrkan användes vid byggandet av den nya kyrkan, som byggdes i rokokostil under ledning av den välkände byggmästaren Daniel Hagman. Byggnaden stod klar 1768, men mycket återstod att göra och arbetet avslutades inte förrän 1770, och kyrkan invigdes inte förrän den 12 januari 1772.

Kyrkan anses vara ett av de mest fulländade monumenten av rokokostilen inom landets kyrkokonst, och den är den enda där interiören har bevarats i samma skick som när den en gång överlämnades till församlingen.

Kyrkan består av ett rektangulärt skepp med en sakristia på norra sidan. Det inre taket har tre ribbfria stjärnvalv. Galleriet och sittplatserna är gjorda av snickarekarlen Olof Hillgren och de flesta målningarna är utförda av mästare Paul Hallberg från Hudiksvall. På galleriets framsida är femton profeter målade och i mitten står namnet Jahve med hebreiska bokstäver.

Några av kyrkans inventarier är bland annat:

Predikstolen (1771) och altartavlan (1783) utförda av Johan Edler den äldre.

Innanför altarcirkeln finns en brudbänk i rött, guld och mörkbrunt.

Altartavlan "De vise männens besök i Betlehem" är signerad Holm, Stockholm 1794.

Den sexkantiga dopfunten av furu med rika, platta sniderier är daterad 1693 och tillverkad av Jöns Olofsson.

Skärmarna på de främsta bänkarna har bilder av evangelister och apostlar. Alla evangelister är avbildade, men bara nio apostlar. Petrus, Paulus och Markus saknas, och de försvann förmodligen för att ge plats åt en eldstad.

Dörren till sakristian har detaljer från den tidigare kyrkan. Högst upp finns den predikande Kristus från 1200-talet. I mitten av dörren två apostlar och längre ner en diakon från 1400-talet.

I sakristian finns ett rökelsekar från 1400-talet.

En imponerande kyrkokista under predikstolen med rikliga järnbeslag och fem lås som måste öppnas i en viss ordning. Kistan stals vid ett inbrott, men tjuvarna kunde inte låsa upp den och fann den så tung att de var tvungna att lämna den en bit från kyrkan.

Under galleriet finns två träskulpturer som föreställer kyrkans skyddshelgon, Sankt Olof. Den större bär Hakon Gullesons signatur och gjordes i början av 1500-talet. Den mindre skulpturen, troligen ett jämtländskt verk också från 1500-talet, har haft en brokig historia och kom till Borgsjö kyrka i modern tid, donerad av en privatperson som hade den i sitt hem.

Orgeln, som installerades 1700, är krönt med Gustav III:s monogram och är den första kyrkorgeln som byggdes i Medelpad.

Klocktornet och klockorna

Ett tidigare torn nämndes 1754 när det skulle tjäras. Det nuvarande tornet byggdes 1783 av Pål Persson från Stugun. Det finns en debatt om inspirationen till den lökformade kupolen, om det är ett österländskt inflytande eller en rent lokal variant. Tornet är imponerande stort och har fått hedersnamnet "Kungen av klocktorn i norr". Tre klockor hänger i tornet. Den minsta gjöts 1673 och gjordes om 1752.

Källa: Borgsjö kyrka - Borgsjö-Haverö församling (svenskakyrkan.se)